Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)

Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


The following are some reminders in using this module:

1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.

2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.

3. Read the directions carefully before doing each task.

4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.

5. Finish the task at hand before proceeding to the next.

6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:


1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!


Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)


REITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)

The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

READ: Answer Key must be attached as part of the learners' modules


Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)

Links by Vi Cabungcal

The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) being shared right now. If you can not find here the subject you are looking for, please leave a message in the comment section so we can notify you when it is already available.
  • Grade 10 Science 3rd Quarter Module (SLM)DOWNLOAD
  • Grade 10 Research 3rd Quarter Moule (SLM) -  DOWNLOAD
  • Grade 10 Physical Education (PE) 3rd Quarter Module (SLM) -  DOWNLOAD
  • Grade 10 Music 3rd Quarter Module (SLM) -  DOWNLOAD
  • Grade 10 Filipino  3rd Quarter Module (SLM) -  DOWNLOAD
  • Grade 10 ESP 3rd Quarter Moule (SLM) -  DOWNLOAD
  • Grade 10  Araling Panlipunan 3rd Quarter Module (SLM) -  DOWNLOAD

DISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.

We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.

If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

127 comments

Rose said...

Math 10 SLM and LAS please! Thank you!

Unknown said...

Please can I have the link/free download for grade 10 science quarter 3 modules.Living things and their environment.Thank u so much

Unknown said...

hello po! bakit po ang laman ng SLM 10 ay for SHS po?

Unknown said...

english 10 3rd quarter po pls.ty

Aivie said...

Math 10 SLM po thank you

Aivie said...

Math 10 SLM po thank you

Unknown said...

Math 10. Thank you

Unknown said...

Math 10 SLM and LAS please.thank you

Unknown said...

grade 10 AP please. thank you

Unknown said...

hi gud afterno po AP10 po


Unknown said...

hi gud afterno po AP10 po


Unknown said...

Math 10 modules and LAS please

Unknown said...

SLM for EsP 10 po for 3rd Qrt

Unknown said...

TLE cookery 10 and LAS please.

Unknown said...

ENGLISH 10 3RD QUARTER PLEASE

Unknown said...

bakit puro SHS po ang content nito?

Unknown said...

bakit po SHS ang lumalabas kapag dinadowload n po?

dinan said...
This comment has been removed by the author.
dinan said...
This comment has been removed by the author.
dinan said...

SHS file ang lumalabas sa PE & Music... paki check & paki correct naman po!

Unknown said...

Math 10 po ...

Gelie said...

TLE 10 FOOD PROCESSING PO, THANKYOU PO

Unknown said...

Good morning po!
English 10 SLM and Activity Sheets. Thank u!

Unknown said...

math 10 po

Unknown said...

math 10 po

Unknown said...

Please let me know and send me link if english 7 to 1o is already available. Thank you so much po

Unknown said...

Math 10 po and LAS pahingi po. Salamat po. Here's my email address: alfredo.dslut001@deped.gov.ph

Unknown said...

Math 10 po and LAS pahingi po. Salamat po.here's my email address: alfredo.dalut001@deped.gov.ph

Unknown said...

English 10 3rd quarter and SPA please

Unknown said...

LAS for ARTS 10 and HEALTH 10 pls.. Thanks.😊

Unknown said...

Mathematics 10 pls..

Unknown said...

Mathematics 10 pls

Unknown said...

all SLMs are for SHS

Unknown said...

Need math 10 po Pls

Unknown said...

English 10 po and english 9 pls..thank you

Unknown said...

Sana math 10 din po

Unknown said...

Sana math 10 din po

Unknown said...

TLE-Cookery grade 10 po

Unknown said...

English 8 & 10 please... Thank you

Unknown said...

English 8 & 10 please... Thank you

Unknown said...

I need 3rd Quarter SLM in Horticulture. Thank you so much

Unknown said...

3rd quarter module in Entrepreneurship 10, please. Thank you

Unknown said...

mapeh 10 po pls thx po

Unknown said...

3rd Quarter English 10 please. Thank you.

Unknown said...

Please pa share ng math 3rd quarter from week 1 to 9Unknown said...

Please include english 10,thank you po..

Unknown said...

Grade 10 arts please for 3rd quarter...than you soooo much.

Unknown said...

thank you

Unknown said...

Good day, ENGLISH 10 for quarter 3 please. Thank you in advance.

Unknown said...

good day po...please share us po ENGLISH 10 for quarter 3, LAS and SLM po...TIA

Unknown said...

Can you please share grade 10 tle cookery SLM and MELC.. thank you and more power

Unknown said...

Can u please share grade 10 tle cookery slm and melc thanx

Unknown said...

Please share cookery 9 and 10 please. Thank you po and more power.

Unknown said...

Please po pa share po ng HEALTH10 and ARTS10 po...Thank you, God bless

Unknown said...

Pa access po ng AP 10

Unknown said...

hello po. pa share naman po ng ARTS and HEALTH. Thank you

Unknown said...

English 10 3rd Quarter please! Thanks po

Unknown said...

FILIPINO THIRD QUARTER PO PLS...

Unknown said...

COOKERY GRade 10 3rd quarter
PLS.......

Anonymous said...

English 10 third quarter pls. thank you!

Unknown said...

Health and art 10 po

Unknown said...

May I please request for Grade 10 Modules (Third Quarter) in ENGLISH?
Thanks so much po!

Unknown said...

English grade 10 and 8 quarter 3 please.

Unknown said...

English 10 po quarter 3

Unknown said...

English po Quarter 3

ofel said...

Math 10 po sana Sir

rod said...

English 10, 3rd Quarter please. Thank you

Unknown said...

English 10 3rd quarter please...

Onofre said...

Grade 10 mathematics 3rd quarter po.

Unknown said...

Thank you 😊

Unknown said...

Math 10, quarter 3 please. 🤗
Thank you.

Noel Soriano said...

Math 10, quarter 3 please. 🤗
Thank you.

Unknown said...

Math 10 Modules po, please.

Unknown said...


TLE COOKERY Third Quater Please.. Thanks

Unknown said...

ENGLISH 7-10 po:)

Unknown said...

Science 10 Third Quarter please and Activity sheets


Renato Casaljay said...

Math 10 3rd Ǫuarter po...Thanks

Unknown said...

Math 10 and English 10 po. Thank you

Unknown said...

Can I have a link/free download in TLE 7,8 & 10 3rd quarter po.thanks po.

Unknown said...

Math 10 please

Unknown said...

MAPEH 10 SLM po and LAS. Thank you

Unknown said...

TLE horticulture po

Unknown said...

Math G10 po SLM and LAS.Salamat

Unknown said...

Thanks po

Unknown said...

English 10 po. tnx

Unknown said...

HELLO. :)
Baka sakali po meron na kayo 3rd quarter for Arts and Health. :)
Maraming salamat po. :)
God bless.

Unknown said...

Math 10 po. thanks

Unknown said...

ENGLISH SLM GRADE 10 GRADE GRADING

Unknown said...

SCIENCE 10 po ay ndi naka-align sa MELCs

Lohrey said...

Yes po. Pa access NG grade 10 mathematics. Thanks po.

Unknown said...

Math 10 LAS po.Thank you in advance.

Unknown said...

Pasend po NG link NG math Las quarter 3

Unknown said...

may i ask on HEALTH 10 - Q3?

Unknown said...

Pasend po ng Math na module sa grade 10, ito po ang email ko, myatsmirah16@gmail.com or yacob2693@gmail.com

Unknown said...

Pasend naman po ng HEALTH10 and ARTS10 po,, salamat po...

Unknown said...

Pasend po HEALTH10 and MAPEH 10 po eliasdemesa@gmail.com

Unknown said...

hello po..makikihingi lang po sana ng ARTS10 and HEALTH 10 SLM..maraming salamat po. marielorola14@gmail.com

Unknown said...

English 10 po

Unknown said...

English 3rd quarter po pls

Unknown said...

English 10 3rd quarter po pls

Unknown said...

English 10 3rd quarter po

Unknown said...

English 10 quarter 3 po

Unknown said...

Paki send po ng English 10 quarter 3 all modules po renzmark782@gmail.com

Unknown said...

All subject either 3rd or 4th quarter. Thanks

Unknown said...

English 10 po 3rd quarter

Unknown said...

Math 10 po please

Unknown said...

Math 10 po please

Unknown said...

English 10 po please

Unknown said...

CSS 10 po sana

Unknown said...

CSS 10 Quarter 3 po pls

Anonymous said...

Ap 10 q3

Unknown said...

Math 3rd Quarter grade 10 pasend nalang sa
christianigop319@gmail.com

Unknown said...

Wla po bang Ap 10 modyul 5

Unknown said...

gawa kayo sarili niyo modules

Unknown said...

Can i have english10 quarter3 week 5 pls🙏

Unknown said...

Can I have Heath 10 3rd Quarter

EDUCATIONIST said...

Grade 10 English 3rd Quarter, Please

Unknown said...

TLE Cookery po baka meron, Thanks

Unknown said...

Thank you for uploading.

Need Arts and Health 10 pa po.

Unknown said...

Hello poo!! Meron po ba kayo SLM for Valenzuela, di po kasi masdayong tugma yungnmgablesson po dito sa module na ito doon sa tinuturo samin. Thank you po!! Have a great day! ❤️

Unknown said...

Baka naman po Sa Math 10 quarter 3 plsss

Unknown said...

meron po kayong smaw grade 10 quarter 3 plssss

Unknown said...

TLE Grade 10 qtr.3 module 6 po help

Unknown said...

Helo po TLE grade 10,3rd to 4th quarter pls.salamat po

Trisha said...

Hello po Filipino grade 10, 3rd quarter po pls. Salamat mo

Unknown said...

grade 10 3rd quarter, arts and health :) and also TLE grade 10 3rd quarter. ty

Unknown said...

Ms Tan Po Ng TAWI-TAWI. Puede Po makahingi Ng Grade 10 Entrepr
eneurship Quarter 3? Maraming Salamat Po