Grade 6 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

Grade 6 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


The following are some reminders in using this module:

1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.

2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.

3. Read the directions carefully before doing each task.

4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.

5. Finish the task at hand before proceeding to the next.

6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:


1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!Grade 6 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


REITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)


The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

READ: Answer Key must be attached as part of the learners' modules

Grade 6 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)

Links by Vi Cabungcal

The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) being shared right now. If you can not find here the subject you are looking for, please leave a message in the comment section so that we can notify you when it is already available.

  • Grade 6 TLE 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 6 Mathematics 3rd Quarter Moule (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 6 Physical Education (PE) 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
  • Grade 6 Music 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
  • Grade 6 ESP 3rd Quarter Moule (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 6 English 3rd Quarter Module (SLM) -DOWNLOAD
  • Grade 6 Arts 3rd Quarter Moule (SLM) - DOWNLOAD
  • Grade 6 Arts 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
DISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.
We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.
If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

40 comments

Unknown said...

Pa share naman po lahat ng subjects sa Grade 6. Maraming salamat po!

Unknown said...

Pa share naman po lahat ng subjects sa Grade 6. Maraming salamat po!

Unknown said...

bakit wala pong AP 6

Mercy said...

A share naman po grade 6 science quarter 3 LAS or modules. Thank you very much

Mercy said...

A share naman po grade 6 science quarter 3 LAS or modules. Thank you very much

Unknown said...

Pa share naman po Grade 6 Aralaling Panlipunan, Modules and LAS,Salamat pi

Unknown said...

pa share naman po science 6 3rd quarter. thanks. God bless.

Unknown said...

Pa share namn po all subjects grade 6 and grade 4..thank you po

Unknown said...

pa share po all subject grade6 thanks

Unknown said...

Pashare po ng science.ty po

Regina said...

good day, pa share po ng grade 6 science adm/slm salamat

Unknown said...

good eve po pa share naman po ng AP6 modules ty.

Unknown said...

Good morning pashare po ng Filipino 6 Thanks po

Unknown said...

pa-share din po. Pang-grade six subjects

Unknown said...

pa share po ng Science,Filipino at Aral Pan, grade 6 quarter, salamat po.

Unknown said...

Good day, pa share naman po ng Q3 Science 6.Salamat po!

Unknown said...

pa share naman po ng Filipino6, science 6, mapeh6 at ap6 please.salamat po

Unknown said...

Goodeve po pa share po sa mapeh 6 health lang po.

Unknown said...

good eve po pashare naman ng science grade 5@6, pati filipino 5@6. slamat

Unknown said...

Pls pashare po ng Quarter 3 modules for Grade 6 all subject. Thank u po.


Unknown said...

Magandang araw po pa share o ng Q3 - grade 6 modules in Filipino, Science and Aral Pan. Thank you and God bless.

Unknown said...

Hello po, pwedi makihingi nga LAS for science 6 week 2 po

Unknown said...

Good day po. Pls pashare po ng Quarter 3 modules for Grade 6 all subject. Thank u po.

Unknown said...

Good evening, pa share naman po ng mga Self learning modules ng Science Grade 6 for Quarter 3. Maraming Salamat po.

Yvo said...

pasahre naman po ng Health, Filipino, Science and AP.. hirap po kasi basahin yung sa booklet module na binigay samin and yung mga picture hindi marecognize maliliit na kulay, black pa.. yung module po namin hindi na kagaya ng dati na whole bond paper ang isang page ngayon half of bond paper nalang kaya malilit yung sulat and pictures.. all quarter 3 po na module ng apat na subject sana makahingi po ako ng copy.. thank you po..

Unknown said...

pa shAre po ng TLE-HE6 quarter3 Module 1 mom

Unknown said...

Goodafternoon po.

pa share po module sa Filipino 5 Q3
Thanks po

Unknown said...

Pashare po sana ng AP 6, salamat po

Unknown said...

Pa Share naman po FILIPINO 6

Unknown said...

Pwede po makahingi ng copy ng slm o LAS s Filipino 6..thank you po ng madami..Godbless!!

Unknown said...

Pahingi po ako LAS ARALPAN grade 6. salamat po

Unknown said...

Pa share po copy ng LAS sa Filipino third quarter...God bless!!

Unknown said...

pa share po q3 and q4 AP thanks
biorerosemelle@gmail.com

Unknown said...

Good day po, pahingi po ng Filipino 6 po.Thanks po obialfaithyuory@gmail.com

Unknown said...

pa share po ng TLE 6 po and Filipino 6 SLM's. thank you po.

Unknown said...

Goood day po,pwede po pa share slm's all subjects sa grade 6 quarter 3 week 3. salamat po.
maricelalacio1989@gmail.com


Marife said...

Pa share po TLE and EPP grade 6 quarter 3 thank you po.

Unknown said...

Pwede pong maki suyo ng sa Filipino 6...

adona.inocencio@deped.gov.ph
thank you ng madami

Unknown said...

pwede po humingi ng periodical test po ng mapeh 6,,,thank you po @ jeffrey.navarro@deped.gov.ph

tiktok japan said...

Bakit walang Filipino po dito?