Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 theme, poster, logo and sample slogan

Pagdiriwang ng Buwan ng Wika 2019 theme, poster, banner and sample slogan

Ipagdiriwang ang Buwan ng Wikang Pambansa 2019 na tampok ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino sa panguynguna ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF).


Sinabi ng KWF na ang paghahanda para sa Buwan ng Wika ngayong taon ay nagsimula noong 2013. Ang mga planong pangmatagalan para sa 2013-2016 at 2016-2020 ay inilunsad upang mapanatili ang wikang Filipino.

Kaugnay sa pagdiriwang na ito ay nagtatampok ang Buwan ng Wikang Pambansa (BWP) 2019 Logo ng tatlong mahalagang aspekto: 1. pagtatampok ng mga abstraksiyon ng mga disenyong panghabi mula sa iba’t ibang pangkating katutubo sa bansa;  2. pagtatampok ng sari-saring kulay; at 3. pagtatampok sa baybayin na “ka” sa gitna ng logo ng KWF.

Ang temang “Wikang Katutubo: Tungo sa Isang Bansang Filipino” ay hinati sa apat na lingguhang tema:
  • Agosto 5-9, 2019: Ako at ang Katutubong Wika Ko
  • Agosto 12-16, 2019: Pagbasa at Paglaya: Pagpapalusog ng mga Katutubong Panitikan at Kaalamang-bayan
  • Agosto 19-23, 2019: Sarikultura: Multilingguwalismo at Pag-uugnayan para sa Isang Bansang Filipino
  • Agosto 6-30, 2019: Pangangalaga sa mga Katutubong Wika, Pangangalaga sa Bansang Filipino

DOWNLOADABLE BWP RESOURCES
Buwan ng Wika 2019 Official Logo - DOWNLOAD
Buwan ng Wika 2019 Official Banner - DOWNLOAD
Buwan ng Wika 2019 Official Poster - DOWNLOAD
Buwan ng Wika 2019 DepEd Memo - DOWNLOAD
Buwan ng Wika 2019 Gabay sa Programa at Kalendaryo ng mga Aktibidad - DOWNLOAD