DepEd suspends classes in public schools nationwide for 10 days

WalangPasok: No classes in public schools nationwide, May 1-13, 2022

Classes in public schools nationwide will be suspended for ten days in May 2022.

OFFICIAL UPDATE (April 18, 2022):
Walang pasok ang mga mag-aaral mula Kinder hanggang Grade 12 sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa mula May 2-13, 2022.

Inilaan ang mga nasabing araw upang magampanan ng mga guro at kawani ng DepEd ang kanilang election-related duties. Samantala, kung walang gawain na election-related, ang guro ay kailangang mag-report pa rin sa paaralan.

There will only be 14 school days in May 2022 as stipulated in the calendar of activities for May 2022 under DepEd Order No. 029, s. 2021.

The days of May 2-6 and May 9-13,  2022, in the school calendar were marked with an X, meaning classes in public schools nationwide will be suspended.

May 1, Labor Day, is also a regular holiday.

May 2-6 and May10-13 are intended for National Election related-activities, and May 9 will be for National and Local Elections.

Here is the screenshot for the May 2022 School Calendar of Activities.Here are the remaining school activities for School Year 2021-2022 as stipulated in DepEd School Calendar for SY 2021-2022

April
April 8 - End of Academic Quarter 3
April 9 - The Day of Valor (Regular Holiday)
April 11 - Start of Academic Quarter 4
April 14 - Maundy Thursday (Regular Holiday)
April 15 - Good Friday (Regular Holiday)
April 16 - Black Saturday (Regular Holiday)
April 23 - Parent-teacher Conference/ Distribution of report cards
TBA - Administration of ELLNA, NAT 6 and 10

May
May 1 - Labor Day  (Regular Holiday)
May 2-6 and 10-13 - National Elections - related Activities
May 9 - National Elections
Every Friday starting May - TAYO Naman! Mental Health and Psychosocial Support Service for Deped Personnel

June
June 12 - Independence Day
June 23 - DepEd Founding Anniversary
June 24 - End of Academic Quarter 4 and School Year 2021-2022
27-July 2 -End-of-School Year Rites

July
July 1-2 - End-of-School Year Rites
July 4 - Start of Remedial/ Advancement Classes


No comments