Learner Enrollment and Survey Form (LESF) and Consolidation

Learner Enrollment and Survey Form (LESF) and Consolidation
Source: DepED FAQ

Ano ang Learner Enrollment and Survey Form o ang LESF?
Ito ay isang instrument upang ma-rehistro ang mga estudyante sa darating na school year at magamit din upang makalikom ng impormasyon sa kakayahan ng bata ukol sa iba’t ibang learning modes.

Saan maaaring makakuha ng LESF?
1.Para sa magulang: Ang LESF ay maaaring ma-download sa opisyal na DepEd Website (www.deped.gov.ph) at social media accounts. Maari din itong makuha sa mga enrollment kiosk/booth/desk sa inyong mga barangay.
2.Para sa guro: Ang LESF ay maari ding ma-download mula sa Learner Information System (LIS).Paano maipapasa ang LESF?
Ang pagpapasa ng LESF ay maaring sa pamamagitan ng e-mail, Facebook Messenger, at iba pang paraang na may kinalaman sa online. Ang pagpapasa nito sa pamamagitan ng face-to-face sa paaralan o sa barangay ng mga magulang ay papahintulutan lamang sa ikatlo at ikaapat na lingo ng enrollment period.

Dapat pa rin ba akong mag-fill out ng LESF kung narehistro ko na ang aking estudyante noong ‘Early Registration’?
Dapat pa ring magpasa ang mga magulang ng LESF sa kadahilanang may mga karagdarang impormasyon sa nasabing dokumento kumpara sa ipinasa noong ‘Early Registration’ form. Ang pagpapasa nito ay kinakailangan upang makumpirma ang mga impormasyong ng mga mag-aaral.


Learner Enrollment and Survey Forms (LESF)
1. This enrollment survey shall be answered by the parent/guardian of the learner.
2. Please read the questions carefully and fill in all applicable spaces and write your answers legibly in CAPITAL letters. For items not applicable, writeN/A.
3. For questions/ clarifications, please ask for the assistance of the teacher/ person-in-charge.

Learner Enrollment and Survey Form (LESF) - Filipino
in this link: lis.deped.gov.ph

Learner Enrollment and Survey Form (LESF) - English
in this link: lis.deped.gov.ph

Electronic LESF and Consolidation Template
in this link: lis.deped.gov.ph


No comments