Grade 7 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key

Grade 7 - 3rd Quarter Self-Learning Modules and LAS with Answer Key


The following are some reminders in using this module:


1. Use the module with care. Do not put unnecessary mark/s on any part of the module. Use a separate sheet of paper in answering the exercises.

2. Do not forget to answer What I Know before moving on to the other activities included in the module.

3. Read the directions carefully before doing each task.

4. Observe honesty and integrity in doing the tasks and in checking your answers.

5. Finish the task at hand before proceeding to the next.

6. Return this module to your teacher/facilitator once you are through with it. If you encounter any difficulty in answering the tasks in this module, do not hesitate to consult your teacher or facilitator.

Always bear in mind that you are not alone.

We hope that through this material, you will experience meaningful learning and gain deep understanding of the relevant competencies. You can do it!

Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:

1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anumang marka o sulat ang anumang bahagi ng modyul. Gumamit ng hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay.

2. Huwag kalimutang sagutin ang Subukin bago lumipat sa iba pang gawaing napapaloob sa modyul.

3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.

4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa pagwawasto ng mga kasagutan.

5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.

6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin lahat ng pagsasanay.

Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito, huwag mag-aalinlangang konsultahin ang inyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin humingi ng tulong sa iyong mga magulang, nakatatanda mong kapatid o sino man sa iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang hindi ka nag-iisa.

Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, makararanas ka ng makahulugang pagkatuto at makakakuha ka ng malalim na pang-unawa sa kaugnay na mga kompetensi. Kaya mo ito!grade-7-3rd-quarter-self-learning-modules


REITERATION ON THE USE OF ANSWER KEYS TO SELF-LEARNING MATERIALS (SLMs) AND LEARNING ACTIVITY SHEETS (LAS)


The answer key is an essential part of the general specification of SLMs and LASs and therefore be attached to the said learning resources.

This shall serve as basis for the leaners, adult facilitators and parents to immediately assess learners' performance and provide immediate feedback by the adult facilitators.

READ: Answer Key must be attached as part of the learners' modules


Grade 7 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM)


The following are the available Grade 10 - 3rd Quarter Self-Learning Modules (SLM) being shraed right now. If you can not find here the subject you are looking for, please leave a message in rhe comment section so we can notify when it is already available.


Credit to owner

Grade 7 AP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 Filipino 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 Physical Education (PE) 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
Grade 7 Music 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD
Grade 7 Research 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 English 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 Mathematics 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 ESP 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 Science 3rd Quarter Module (SLM) - DOWNLOAD
Grade 7 Arts 3rd Quarter LAS - DOWNLOAD


DISCLAIMER:
DepEd Tambayan PH does not claim ownership of all the contents like documents, photo, or video posted on our website.

We do not upload anything in this website. These modules were uploaded in drives of other parties.
WE only SHARE THE LINK so you can have access to their shared files.

If a link to your copyrighted work is found here and wish to be removed or taken down, please email us at depedtambayanph@gmail.com, and we will take necessary action.

63 comments

Unknown said...

ayaw pong madownload nung english 7.

Unknown said...

English po sana. thank you!

Unknown said...

Filipino 7 sana po. Maraming salamat!

Unknown said...

english 7 po

Unknown said...

Hindi magdownload ang< Englih 7> at walang< TLE 7> po.Salamat po.

Unknown said...

Hindi magdownload ang< Englih 7> at walang< TLE 7> po.Salamat po.

Unknown said...

English Po please..

Unknown said...

English 7 po please. thanks

Unknown said...

makiki share po ng Filipino Grade 7 3rd quarter po, Thanks po God bless

Unknown said...

English 7 and Filipino 7 can't access po, thanks

Unknown said...

please share us the SELF-LEARNING MODULES FOR MAPEH 7 AND P.E. & HEALTH 12

Unknown said...

PLEASE SHARE US THE SELF LEARNING MODULES IN MAPEH 7 AND P.E. & HEALTH 12

Brandon said...

English 7 please..

Unknown said...

Health 7 Please

Unknown said...

good day po, pa approve naman po ng request, salamat

Unknown said...

Good afternoon. How about English 7? Please allow us to download. Thank you

Unknown said...

Pa download Po Ng inyong modules..ty Po. Bakit di Po ma open Ang Filipino grade 7 Po?

Unknown said...

TLE 7 po..PLSSSSSS.

Unknown said...

TLE 7 po..PLSSSSSS.

Unknown said...

Research 7 cant be downloaded

Unknown said...

English 7 Po Sana... Hindi available Yung download po

Unknown said...

English 7 pls..hindi madownload

Unknown said...

Pa share naman po English 7. Di po ma-download. Thank you

Unknown said...

English 7 please. Thank you

Unknown said...

pwede maka hingi ng copy for research grade 7..thanks much po

Unknown said...

Pa share po ng filipino quarter 3 from Division of Masbate Province. Salamat po

Unknown said...

Pa share po ng Filipino 7 ng 3rd quater
Salamat po

Unknown said...

Pls allow me to download all the module for third quarter Araling Panlipunan 7.thank you.Cant view modules 1,3,5.

Unknown said...

ayaw pong madownload ang english 7 modules.patulong po salamat.

Unknown said...

Please allow me to download all the modules for the third quarter in REsearch and Science from Grade 7 to 10. Thank you very much. God bless always.

Unknown said...

May health po 7-10 3rd quarter pa share Sana please

Elvira D. Dagami said...

Hi, good evening. Our third quarter Grade 7 science is Physics...not the environmental science. Do you have it please?Thanks.

Unknown said...

i hope we can get a copy of the research 7 module. tnx

Unknown said...
This comment has been removed by the author.
Unknown said...

Health 7 for the 3rd quarter pls. Thank you

Unknown said...

Why I can't dll po?

Unknown said...

Sa english po ayaw ma downloadd

Unknown said...

I can't download the english

Unknown said...

why does it not downloading? Ap module plss

Unknown said...

Bakit ayaw

Unknown said...

Unknown said...

Unknown said...

Filipino po at science please


Grade 7 ICNHS

Unknown said...

wala pong 3rd quarter na Ap po
yun po sana kailangan ko

Dawud Dimco said...

Putang ina nyo gumawa pa kayo ng website bulok nAMAN! AYUSIN NYO YUNG IBA DI MADOWNLOAD!!!!

Dawud Dimco said...

Ayusin nyo mga yawa kayo!!!

Dawud Dimco said...

Tangina nyo mga BULOK!

Unknown said...

health po please.... late na po modules ko. kaylanagan na mapasa bukas. at sa ibang subjects narin po

Unknown said...

Hello, may I also ask for a copy of Health modules from grades5-8 Please, thanks

Unknown said...

Mkishare po,filipino 7 Q3

Unknown said...

Please po pashare naman po ang Research 7...thanks po

Unknown said...

makikishare po ng research 7. salamat po

Unknown said...

Scince 7 3rd Quarter Pls. Thank you!

Anonymous said...

padownload po ng Filipino7 and 8.Salamat po.

Unknown said...

May I ask permission to download quarter 3 math 7?

Unknown said...

Paaccept po ng request ko. Badly needed po for 3rd quarter modules ng student ko sa SSC. Thank you.

Unknown said...

TLE at English po pls

Unknown said...

Hii!! , can you pls updated yuor modules? Were currently at module 17 in esp, but your modules are available only in module 1 - 6. Thank you 😊

Unknown said...

ap 5?

Unknown said...

Math7 po Sana 3rd quarter module 1 MHS school

venanz said...

bakit ayaw po nya madownload?

jan-jan said...

can you please allow my access to the research 7 modules? thank you so much in advance.

tomas said...

can you please allow my access to the research 7 modules? thank you so much in advance.

EL said...

Can't access po sa Filipino po. Pa access naman po. Thank you